Kiscelli Múzeum

Kiscelli Múzeum

A barokk épületegyüttesben a földszintes melléképületek karéjából emelkedik ki az egyemeletes kolostorépület a sekrestyével és az oratóriummal.

A templom építése után kedvelt zarándokhellyé vált. Amikor II. József rendelete 1783-ban megszüntette a rendet, a templom és rendház állami tulajdonba került. Ezután volt kaszárnya, katonai kórház, hadastyánok laktanyája és katonai szerszámraktár is. A XIX. század végén üresen állt, ekkor vette meg Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros, aki viszont végrendeletében a fővárosra hagyta, azzal a kikötéssel, hogy múzeum legyen benne.

2019-03-06T15:25:12+00:00